Kilka słów o mojej pracy

Psychoterapia

Wierzę, że psychoterapia oparta na dobrej, otwartej i szczerej relacji jest w stanie naprawdę pomóc człowiekowi na różnych płaszczyznach jego funkcjonowania. Wystarczy tylko po tę pomoc się zwrócić, spróbować otwarcie porozmawiać o problemie i przekonać się, czy rzeczywiście to jest dla mnie i mi służy.

Praca z każdą osobą jest inna, za każdym razem dostosowana do problemu klienta. Zwykle zanim zdecydujesz o tym, czy chcesz dłużej kontynuować terapię, odbędą się 3 spotkania tzw. konsultacyjne. W tym czasie będzie okazja do ogólnego przyjrzenia się problemowi, codziennemu funkcjonowaniu w kontekście danego problemu, określenia trudności, a także do wymiany oczekiwań co do rezultatów terapii.

Pracę terapeutyczną prowadzę w podejściu poznawczo- behawioralnym. To w uproszczeniu  oznacza, że bliskie jest mi przekonanie o tym, że człowiek w procesie swojego rozwoju i na podstawie swoich doświadczeń życiowych wytworzył sobie charakterystyczne dla niego wzorce postępowania, sposoby radzenia sobie z problemami, które przejawiają się w myśleniu, przekonaniach i schematach poznawczych. Podczas spotkań przyglądamy się wspólnie i staramy zrozumieć zależności pomiędzy myślami, emocjami, zachowaniem, reakcjami organizmu i otoczeniem (zdarzenia i sytuacje życiowe). Obszary te bowiem  stanowią  całość,  wzajemnie na siebie oddziałują. Jeżeli zrozumiemy zależności między nimi być może lepiej uda nam się zrozumieć swoje problemy, nieraz wystarczy zmiana jednego z tych obszarów aby poprawić jakość funkcjonowania.

Psychoterapia pomaga w:

 

Depresji

Lęku

złości

innych zaburzeń nastroju

stresu

niskiego poczucia własnej wartości

trudności w relacjach

Konsultacje i porady psychologiczne

 

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i z młodzieżą.

Nie wszystkie osoby, które zgłaszają się do gabinetu psychoterapeuty, potrzebują terapii. Nieraz bywa tak, że przytrafiają się trudności w radzeniu sobie z wymaganiami dnia codziennego lub gorszym samopoczuciem związanym z konkretną sytuacją, pojawiający się chwilowo obniżony nastrój. Wówczas proponuję od jednego do kilku spotkań, podczas których będzie okazja do omówienia trudności i znalezienie sposobu na rozwiązanie problemu.

Świdomość tego, że potrzebujesz pomocy jest pierwszym i najważniejszym krokiem. Drugim jest poproszenie o nią. Jeśli chcesz o nią poprosić, zrób to teraz.