Psycholog z powołania

Ewa-120806m

Jestem psychologiem i terapeutą. Ukończyłam Uniwersytet SWPS o specjalizacji Psychologia Kliniczna i Zdrowia, a także całościowe 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Całodobowym Oddziale Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania.

 

Zanim zostałam psychologiem, ukończyłam studia na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz równolegle Międzywydziałowe Studia Pedagogiczne. Wiedza zdobyta podczas pierwszych studiów pozwala mi w większym stopniu zrozumieć specyfikę chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem m.in. cukrzycy, miażdżycy, nadwagi, otyłości, anoreksji, bulimii.

 

Potrzeba rozwoju, ale także profesjonalnej pomocy powoduje, że cały czas się dokształcam, zdobywam aktualną wiedzę, by móc lepiej pomagać.


Terapia jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem, niepowtarzalną relacją, gdzie oprócz merytorycznej wiedzy liczy się zaufanie, szacunek i uczciwość.


W swojej pracy przestrzegam zasad etycznych zawodu psychologa, pracuję pod regularną superwizją.

wiedza i doświadczenie

Ukończone studia w zakresie Technologii Żywności i Żywienia.
Niezbędna wiedza pomocna w pracy z zaburzeniami odżywiania np. anoreksja, bulimia.

Magister Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Niezbędna wiedza pozwalająca rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy psychiczne.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Praca na całodobowym oddziale Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiana. Niezbęde doświadczenie w pracy z najcięższymi przypadkami.

Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej